Search
Close this search box.

עורך דין לענייני משפחה

חשיבותו והיבטים מרכזיים של עורך דין לענייני משפחה

המשפחה שלנו היא הדבר החשוב ביותר, ולצד אינספור היבטים ורגעים של אושר, אהבה וביחד, המשפחה בכללותה גם מביאה עימה רגעים ותהליכים מורכבים, קשים ואף כואבים. בתוך המורכבות והדואליות הזו קיים ופועל התחום של דיני משפחה בעולם המשפט. דיני המשפחה כוללים מגוון רחב של סוגיות משפטיות המשפיעות ומטפלות במשפחות ומערכות יחסים משפחתיות, כאשר עורך דין לענייני משפחה הוא הגורם המקצועי-משפטי המלווה, מייצב ומנהל תיקים אלו.

עורך דין לענייני משפחה הוא מקצוע חשוב ומשמעותי, המתמחה בטיפול בנושאים משפטיים הקשורים למשפחה. תפקידו העיקרי הוא לייצג ולייעץ לאנשים בהליכים משפטיים הנוגעים לנושאים כמו גירושין, הסדרי משמורת והסדרי ראייה, חלוקת רכוש, מזונות ועוד1. 

עורך דין לענייני משפחה נדרש להיות בעל ידע מקיף בחוקי המשפחה, להבין את ההיבטים הרגשיים והמשפחתיים המורכבים הקשורים לנושאים אלה, ולייצג את לקוחותיו בצורה מקצועית ואמפתית. הוא צריך להיות בעל יכולות תקשורת גבוהות, כדי להתמודד עם מצבים רגישים ומתוחים.

 

תפקידו של עורך דין לענייני משפחה: 

  1. ייצוג משפטי מקצועי – עורך הדין מספק ייצוג משפטי מקצועי ומעמיק בהליכים משפטיים מורכבים, כמו גירושין או הסדרי משמורת. הוא מכיר את החוקים והתקדימים הרלוונטיים, ויכול להבטיח את זכויות הלקוח.
  2. ייעוץ מקיף – עורך הדין מספק ייעוץ מקיף בנוגע לזכויות, חובות והשלכות של ההליכים המשפטיים. הוא יכול להדריך את הלקוח בקבלת ההחלטות הנכונות.
  3. הגנה על האינטרסים – עורך הדין פועל להגנה על האינטרסים של הלקוח, תוך התחשבות בצרכים המשפחתיים והרגשיים. הוא מנסה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
  4. ניהול הליכים מורכבים – עורך הדין מנהל את ההליכים המשפטיים בצורה מקצועית ויעילה, מול בית המשפט ועורכי דין אחרים. הוא מסייע בהפחתת המתח והמורכבות.
  5. פתרון סכסוכים – במקרים מסוימים, עורך הדין יכול לסייע בפתרון סכסוכים משפחתיים בדרכים חלופיות, כמו גישור או מו"מ, במטרה להגיע להסכמות הוגנות.

 

עורך דין לענייני משפחה הוא מקצוע חשוב ומשמעותי, המספק ייצוג משפטי מקצועי וייעוץ מקיף בנושאים רגישים ומורכבים הקשורים למשפחה. הוא פועל להגנה על זכויות הלקוח, ניהול הליכים מורכבים, ופתרון סכסוכים במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח ומשפחתו2.

 

עורך דין לעינייני משפחה
קרדיט לתמונה: Pavel Danilyuk on Pexels

מה נכלל תחת דיני המשפחה

דיני המשפחה הם תחום משפטי רחב ומקיף, העוסק בהיבטים משפטיים הקשורים למשפחה. תחום זה כולל מגוון נושאים חשובים, הנוגעים לחיי המשפחה והיחסים בין בני המשפחה. התחומים העיקריים והמרכזיים הנכללים בתוך התחום המשפטי של דיני משפחה כוללים את כל הספקטרום של משפחתיות – ממיסוד קשרים זוגיים לקראת תחילת הקמת משפחה, דרך טיפול וסיוע במקרים של פירוק זוגיות ועד ייצוג וסיוע בהקשר למהלכים הקשורים למותו של אדם במשפחה3.

נישואין והתאזרחות

נישואין והתאזרחות הם נושאים מרכזיים במסגרת דיני המשפחה, המסדירים את היחסים המשפטיים בין בני זוג. תחום זה כולל מספר היבטים משפטיים חשובים, הנוגעים להליכי הנישואין, תנאי הכשירות לנישואין, הסדרי נישואין אזרחיים ודתיים, והכרה בנישואין זרים. 

הליכי נישואין והתאזרחות 

הליכי הנישואין והתאזרחות מסדירים את התהליך החוקי והמנהלי להקמת משפחה. הליכים אלה כוללים הגשת בקשות, הצהרות, תעודות ואישורים נדרשים, בהתאם לדיני המשפחה והחוק .

תנאי כשירות לנישואין

על מנת להינשא באופן חוקי, בני הזוג נדרשים לעמוד בתנאי כשירות מסוימים. אלה כוללים גיל מינימלי, אי קיום קרבה משפחתית אסורה, אי קיום נישואין קודמים בחיים, ועוד. אי עמידה בתנאים אלה עלולה להוביל לפסילת הנישואין.

הסדרי נישואין אזרחיים ודתיים

בישראל, נישואין יכולים להיערך באופן אזרחי או דתי, בהתאם להעדפות בני הזוג. נישואין אזרחיים מתבצעים בפני רשויות המדינה, בעוד נישואין דתיים מתבצעים בפני מוסדות דתיים מוכרים. בשני המקרים, הנישואין מקנים זכויות והתחייבויות משפטיות לבני הזוג.

הכרה בנישואין זרים: במקרים בהם בני הזוג נישאו מחוץ לישראל, יש צורך בהכרה משפטית בנישואין אלה על מנת שיוכרו בישראל. ההכרה כפופה לעמידה בתנאי הכשירות הנדרשים על פי דיני המשפחה4.

גירושין והפרדה

גירושין והפרדה הם נושאים מרכזיים במסגרת דיני המשפחה בישראל, המסדירים את ההליכים המשפטיים הנוגעים להתפרקות של יחסי נישואין. תחום זה כולל מספר היבטים משפטיים חשובים, הנוגעים להליכי הגירושין, חלוקת הרכוש, הסדרי משמורת והסדרי ראייה, ותשלום מזונות .

הליכי גירושין ופירוד

הליכי הגירושין והפירוד מסדירים את התהליך החוקי והמנהלי להתפרקות של יחסי נישואין. הליכים אלה כוללים הגשת בקשות, הצהרות, תעודות ואישורים נדרשים, בהתאם לדיני המשפחה והחוק.  

חלוקת רכוש בעת גירושין

במסגרת ההליכים המשפטיים, בית המשפט יורה על חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. זאת על מנת להבטיח חלוקה הוגנת ושוויונית של הנכסים, בהתאם לתרומת כל צד ולנסיבות המקרה .

הסדרי משמורת והסדרי ראייה

בהליכי הגירושין, בית המשפט יקבע הסדרי משמורת והסדרי ראייה לילדים, בהתאם לטובת הילד ולשיקולים הרלוונטיים. הסדרים אלה קובעים את זכויות ההורים בנוגע לשהות, טיפול ואחריות על הילדים.

תשלום מזונות

במסגרת הגירושין, בית המשפט יורה על תשלום מזונות בין בני הזוג, וכן מזונות להורה המשמורן כלפי ילדיו. סכומי המזונות נקבעים בהתאם לצרכים, הכנסות ויכולת הפרנסה של הצדדים5.

יחסי הורים וילדים

יחסי הורים וילדים הם נושא מרכזי במסגרת דיני המשפחה בישראל, המסדיר את ההיבטים המשפטיים הנוגעים לזכויות, חובות והסדרים הקשורים להורות ולילדים. תחום זה כולל מספר היבטים חשובים, הנוגעים להסדרי משמורת והסדרי ראייה, אימוץ ילדים, הורות וזכויות הורים, והגנה על ילדים בסיכון.

הסדרי משמורת והסדרי ראייה

במקרה של גירושין או פירוד, בית המשפט קובע הסדרי משמורת והסדרי ראייה לילדים. הסדרים אלה קובעים את זכויות ההורים בנוגע לשהות, טיפול ואחריות על הילדים, תוך התחשבות בטובת הילד ובנסיבות הספציפיות.

אימוץ ילדים

אימוץ ילדים הוא תהליך משפטי המאפשר לאדם או זוג להפוך להורים חוקיים של ילד שאינו ביולוגית בנם. התהליך כפוף להליכים משפטיים מסודרים, הכוללים אישורים, בדיקות והערכות, במטרה להבטיח את טובת הילד.

הורות וזכויות הורים

דיני המשפחה מעניקים להורים זכויות וחובות משפטיות כלפי ילדיהם. זכויות אלה כוללות, בין היתר, זכות לטיפול, חינוך והדרכה, זכות לקבלת מידע, וזכות להשתתף בהחלטות המשפיעות על הילד .

הגנה על ילדים בסיכון

במקרים של סכנה או פגיעה בילדים, הרשויות המוסמכות יכולות להתערב ולהגן על הילדים, באמצעות צווים משפטיים, הוצאת ילדים מהבית, או הליכים משפטיים אחרים. זאת על מנת להבטיח את ביטחונם ורווחתם של הילדים6.

רכוש משפחתי

הרכוש המשפחתי הוא נושא מרכזי במסגרת דיני המשפחה, העוסק בהיבטים המשפטיים הנוגעים לרכוש ונכסים הקשורים למשפחה. תחום זה כולל מספר היבטים חשובים, הנוגעים לחלוקת רכוש בין בני זוג, זכויות בדיור משותף, וניהול נכסים משפחתיים .

חלוקת רכוש בין בני זוג

במקרה של גירושין או פירוד, בית המשפט יורה על חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. זאת על מנת להבטיח חלוקה הוגנת ושוויונית של הנכסים, בהתאם לתרומת כל צד ולנסיבות המקרה (Friedman, 2018).

זכויות בדיור משותף

במקרים של דיור משותף, כגון דירת מגורים משותפת, קיימות זכויות משפטיות מיוחדות לבני הזוג. זכויות אלה כוללות, בין היתר, זכות לשימוש, זכות לחלק בערך הדירה, וזכות להישאר בדירה בעת גירושין.

ניהול נכסים משפחתיים

משפחות עשויות להחזיק במגוון נכסים, כגון דירות, חשבונות בנק, השקעות וכדומה. ניהול נכסים אלה כפוף להסדרים משפטיים, הכוללים רישום, הפקדות, משיכות, והסדרת הבעלות7.

מזונות

המזונות הוא נושא הנוגע לחובת תשלום מזונות בין בני זוג ובין הורים לילדיהם. תחום זה כולל מספר היבטים חשובים, הנוגעים למזונות בין בני זוג, מזונות ילדים, וסוגיות נוספות הקשורות למזונות.

מזונות בין בני זוג

במקרה של גירושין או פירוד, בית המשפט יורה על תשלום מזונות בין בני הזוג. סכומי המזונות נקבעים בהתאם לצרכים, הכנסות ויכולת הפרנסה של הצדדים, וכן בהתחשב בנסיבות הספציפיות של המקרה .

מזונות ילדים

הורים חייבים בתשלום מזונות לילדיהם, על מנת לממן את צרכיהם הבסיסיים. סכומי המזונות נקבעים על ידי בית המשפט, בהתאם לגיל הילד, צרכיו, הכנסות ההורים, ושיקולים נוספים.

סוגיות נוספות – מלבד המזונות הבסיסיים, ישנן סוגיות נוספות הקשורות למזונות, כגון מזונות עבור חינוך מיוחד, מזונות עבור טיפולים רפואיים, והסדרי מזונות בהליכי אימוץ8.

לשיחת יעוץ חינם התקשרו: 04-644-0444 או השאירו פרטים

מתי חשוב להתייעץ עם עורך לענייני משפחה

חשוב ומומלץ להתייעץ, ופוטנציאלית גם לקבל ליווי וייצוג, כאשר ניצבים בפני נושאים משפטיים הנוגעים לעניינים משפחתיים. בהקשר לכל אחד מהתחומים שנסקרו לעיל, כמו גם אלמנטים אחרים של דיני המשפחה, עורך דין משפחה מנוסה, מומחה ומיומן יספק לכם הדרכה והכוונה יקרות מפז וייצוג משפטי מותאם אישית בכל האלמנטים והתהליכים המשפטיים. 

דווקא בגלל המורכבות הרבה המגיעה באופן בלתי נמנע בכמעט כל נושא ומקרה הקשור לדיני משפחה – מורכבות משפטית, רגשית, מעשית – ובגלל ההשפעה הרבה שלכל מקרה משפחתי כזה יכולה להיות על חברים שונים ביחידה המשפחתית, קריטי לא לנסות לנווט במים הסוערים האלו לבד אלא לקבל ניווט וייצוג של עורך דין לענייני משפחה. 

יתרונות של משרד עורך דין רועי גולדשטיין בתחום המשפחה

משרד עורכי דין לענייני משפחה בהובלת עו"ד רועי גולדשטיין מציע מומחיות וניסיון מוכחים בליווי וייצוג תיקי משפחה, צופי פני עתיד וחיוביים יותר תוך כדי קידום בלתי נלאה של האינטרסים של לקוחות המשרד. נדרשת מיומנות ומומחיות ייחודית ונדירה כדי לפעול בצורה מיטבית בתוך האיזון העדין הזה, בעיקר בתיקי משפחה ומשרדנו יודע לעשות זאת.

לצד ייצוג בתיקי גירושין, ידועים בציבור, מזונות, משמורת, הסדרי ראייה, הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים, עורך דין לענייני משפחה בחיפה,  רועי גולדשטיין וצוות המשרד מציע שירות מעולה ומותאם אישית בנוגע לצוואות וירושות, על כל המשתמע והרלוונטי לתחום רחב ורגיש זה. המשרד מעניק ייצוג מקיף, הוליסטי ורחב מאוד בתחום הספציפי של משרד עורכי דין משפחה.

 

*יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי מכל סוג. כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

1 Israeli Bar Association. (n.d.). Family Law.


2 Friedman, L. (2018). The Role of the Family Law Attorney


3 פנחס שיפמן, "חדירת המשפט האזרחי לדיני המשפחה" ספר מנשה שאוה – מחקרים במשפט לזכרו עמ' 247-235.


4 משרד המשפטים – פרסומים והנחיות בתחום דיני המשפחה


5 עופר גרוסקופף "הפרה של הבטחת נישואין" – 'מדגם הפיתוי הגברי' לדגם 'שברון הלב' עמ' 156-107 (2005).


6 שחר ליפשיץ, "הסדרת החוזה הזוגי במשפט הישראלי: מתווה ראשוני", קריית משפט ד' עמ' 271-272 (2004-5).


7 אריאל רוזן צבי, יחסי ממון בין בני זוג 298-220 (תשמ"ב).


8 פ' שיפמן, "דיני המשפחה בישראל", עמ' 19 ואילך, ירושלים 1984.