משרד עו"ד רועי גולדשטיין

יפוי כוח מתמשך

ההליך המשפטי והבירוקרטי מאפשר לכל אדם בוגר להגדיר מראש מי האדם אשר יוכל לקבל עבורו החלטות מעשיות, במגוון נושאים, אם וכאשר אותו אדם מייפה כוח כבר לא יוכל לקבל החלטות אלו בעצמו, מסיבות כאלו ואחרות.

זהו נושא חשוב, אפילו שהוא לא "נעים" במיוחד, והוא אכן זוכה ליותר מודעות ציבורית בשנים האחרונות וליותר הליכים כאלו המושלמים מול הגורמים הרשמיים הרלוונטיים. חשוב להבין מראש שייפוי הכוח המתמשך יכול להיות מותאם אישית מבחינת הגדרות ברורות לגבי מהות ההחלטות שמיופה הכוח יהיה רשאי לקבל ובהחלט אפשר גם להגדיר חופש פעולה מבוסס שיקול דעת למיופה הכוח. כמו כן היום הליך סטטוטורי כזה תקף גם כאשר מוגדר כי אדם אינו כשיר משפטית – ואז מיופה הכוח פועל ומקבל החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס מטעם המדינה למשל.

עורך הדין רועי גולדשטיין, המתמחה בין היתר בליווי, הכנה והגשה של מסמכי ייפוי כוח מתמשך, מסביר היום אודות ההליך, משמעויותיו וההיבטים המעשיים שלו.

לפני כשנה נכנס לתוקפו תיקון חשוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון מאפשר מינוי אפוטרופוס לכל אדם שיחפוץ בכך, בהליך פשוט יחסית ומקוצר, על ידי עורך דין שהוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי וללא פניה לבית המשפט.
איך השפיע התיקון הזה על המציאות ומה ניתן לעשות כדי למנוע ניצול לרעה של החוק?

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

כאמור, ההסבר הפשוט ביותר הוא שזהו הליך בעל תוקף משפטי שנותן לאדם את היכולת להחליט מראש מי יטפל בעניינים אישיים שונים ויקבל החלטות עבורו ובאיזו אופן קבלת החלטות זו תבוצע, בנקודת הזמן בה אותו מייפה כוח כבר לא יוכל לנהל דברים אלו בעצמו.

משמעותו היא למעשה לדאוג מבעוד מועד שיהיה מי ש"ינהל את העניינים" ויקבל החלטות התואמות לרצון האדם שלגביו ההחלטות והצעדים רלוונטיים בעת מצב שבו אדם מאבד את הכשירות המשפטית שלו ואינו יכול עוד לדאוג לעצמו.

זאת ללא קרבות משפטיים ומשפחתיים על זהות האפוטרופוס מבלי שיש לאדם עצמו את היכולת להגיב או להתגונן כראוי. בהתאם לחוק החדש יכול אדם לקבוע מראש מי ימונה כאפוטרופוס במצב שבו הוא יאבד את כשירותו. בסיוע עורך דין המתמחה בתחום זה, ניתן לנסח מבעוד מועד הנחיות וכללים שיהיו מחייבים ובעלי תוקף משפטי, כאשר הנחיות אלו תיכנסנה לתוקף במידה והאדם יהפוך לבלתי כשיר לטפל בענייניו בעצמו, גם אם הוא בין החיים כמובן.

ההליך ניתן לביצוע עבור כל אדם מעל גיל 18 הכשיר משפטית ומבין את המשמעויות, כאשר גם מיופה הכוח חייב להיות מעל גיל 18.

 

טופס יפוי כוח מתמשך
Image by espartgraphic from Pixabay

מה כולל הסדר ייפוי כוח מתמשך?

במסגרתו יכול אדם לקבוע מי יטפל בענייניו האישיים וברכוש שישאיר אחריו, ובאיזה אופן הוא מעוניין שהדברים יטופלו – עם אפשרויות נרחבות להתאמה אישית מלאה של הבקשות, התנאים והנושאים שיטופלו ע"י מיופה הכוח – עוד סיבה מדוע חשוב לבצע את התהליך בליווי עורך דין מוסמך ליפוי כוח מתמשך.

לאיזה תחומים ונושאים ייפוי הכוח נוגע?

  • הגדרת אדם אחד או כמה אנשים כמיופה כוח מוגדרים ועם חלוקת סמכויות ביניהם, כולל אפשרות למנות מיופה כוח חלופי.
  • עניינים רפואיים הקשורים למייפה הכוח – סוגי טיפולים, מיקום הטיפולים, גורם מטפל ועוד. החלטות לגבי רצונות פי חוק החולה הנוטה למות מצריכות עריכת הסכם ייפוי כוח מיוחד ואחר, הנוגע לצעדים רפואיים לחולים הנוטים למות.
  • נושאים אישיים של מייפה הכוח – רווחה יומיומית, צרכים בסיסיים ומיוחדים, מקום מגורים, הוצאה ממקום מגורים, נושאים גופניים, נפשיים וכיוצא באלו.
  • נושאי רכוש וכספים – טיפול בנכסים, התחייבויות, רכוש, חשבונות פיננסיים, כספים, עיזבונות וירושות.

אפשר להגדיר בו הגדרות פרטניות לגבי טיפול בנושאים ספציפיים ואפשר להשאיר שיקול דעת למיופה הכוח. התאמה אישית מלאה, כמו שאמרנו.

דוגמאות

בין היתר ניתן לקבוע בהסדר היכן יתגורר המייפה לאחר שיאבד את צלילותו (האם בביתו, במוסד, אצל קרוב משפחה או בכל מקום אחר ומה התנאים להוצאתו מביתו), מי יטפל בו בעת הצורך ובאיזה אופן, אילו טיפולים רפואיים יסכים או לא יסכים לקבל ועוד.

ניתן להסדיר גם את ענייני הרכוש והכספים, כגון: היכן יושקע (אם בכלל) כספו של המיופה, אופן הטיפול בנכסיו, בניירות ערך במידה והוא מחזיק, טיפול לגבי נכסי נדל"ן ועסקים, השקעות קיימות וכדומה (חלק מן הפעולות מותנות בהסמכה מפורשת בייפוי הכוח או באישור בית משפט).

ההסדר מאפשר למשל לקבוע מגבלות מסוימות על מהות ואופן הטיפול בתחומים מסוימים, להגביל את הטיפול לאנשים ספציפיים, לקבוע סכום חודשי קבוע שיימשך לצורך הטיפול באדם או בנושא מוגדר, לקבוע סכומי כסף למתנות למשפחה או כל דבר אחר שהמייפה מוצא לנכון.

מטרת ההסדר הזה היא בראש ובראשונה לשמור על כבוד האדם המייפה ולאפשר לו ליישם את רצונותיו ובקשותיו באופן מכובד והולם, גם כאשר אינו יכול יותר לקבל את ההחלטות בעצמו.

 

איך ההליך מתבצע?

רק עו"ד בעל הכשרה והסמכה מיוחדות רשאי לערוך הסכם ייפוי כח מתמשך ולהגיש אותו לרשות המתאימה. תהליך הכנתו מלווה בהמון הסברים לגבי מהות ומשמעות, וידוא כי מייפה הכוח מבין ומודע לכל מה שצריך והגדרה ממוסמכת של ההגדרות המקיפות והאישיות במסגרת ייפוי הכוח.

לאחר השלמת התהליך המורכב של הכנת ההליך, איסוף ומילוי שלל המסמכים הדרושים ע"י המדינה ומעבר כמה פעמים לראות שכל ההגדרות נמצאות בפנים והכל טופל כמו שצריך ולשביעות רצונו של מייפה הכוח, עורך הדין מגיש את הבקשה באמצעות טופס ייפוי כוח מתמשך מקוון לאפוטרופוס הכללי ומפקיד אותו.

השלב האחרון שהופך את העניין לרשמי ותקף משפטית הוא אישור ע"י אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. באופן כללי, ייפוי הכוח הופך מעשי ונכנס לתוקף רק כאשר האדם מייפה הכוח לא מסוגל יותר להבין בנושא שלגביו קיימת הגדרה במסמכי הייפוי.

כל זה נשמע פשוט ותמציתי, אך למעשה ההליך מורכב וארוך יותר וכמובן מחייב דיוק והקפדה חסרת פשרות על פרטים והגדרות ולא אחת מדובר גם על הליך בעל משמעויות רגשיות ומשפחתיות מורכבות למייפה הכוח ולעוד צדדים המעורבים.

 

כיצד ניתן למנוע ניצול לרעה של ההליך? ומהם חסרונותיו?

היתרון הגדול של הסדר זה, עלול להיות גם חיסרון. עקיפת הפנייה לבית המשפט והיעדר פיקוח מצידו עשויים לגרור ניצול של המיופה על ידי הקרובים לו והתנהגות בחוסר תום לב.

מי מפקח על התהליך?

ראשית כל האגף המתאים במשרד המשפטים מפקח על כל בקשה המגיעה אליו, בוחן אותה בצורה מעמיקה ומקצועית ומוודא שהיא תקינה גם בירוקרטית אך גם עניינית ומהותית. ויש גם הליך מסודר של כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

מתי הוא נכנס לתוקף?

למרות שהחוק החדש מאפשר לבצע את ההליך ללא מעורבות בית משפט, מיופה הכוח לא חופשי לעשות כרצונו ובטח לא להחליט לבד מתי הממנה מייפה הכוח אינו כשיר. יש הליך מסודר שרק אחריו הייפוי נכנס לתוקף מעשי וצריך להודיע רשמית לכמה וכמה גורמים ולרוב גם לקבל חוות דעת רפואית המאשרת כי האדם הממנה כבר אינו כשיר ואינו מבין בנושא המוגדר בייפוי הכוח.

כך לאחר הגעה להחלטה של מיופה הכוח ומשפחת הממנה (אם יש הגדרה כזו בהסכם!) ו/או קבלת חוות דעת רפואית לגבי אי כשירות הממנה, יש להודיע לאדם עצמו, למנהל מעון בו הוא שוהה, לקרובי משפחה אצלם גר הממנה, לאנשים שנקבע מראש שיש ליידע אותם וכמובן לאפוטרופוס הכללי דרך הצהרה ספציפית וצירוף מסמכים מתאימים.

נציין כי לאחר שההסכם הופקד ואושר, הוא תקף ואין לו תאריך תפוגה. אך יש לדעת שניתן לבטל הסכם שכזה, בין אם דרך בקשה ישירה של מייפה הכוח עצמו ובין אם אחרי כניסתה לתוקף של ייפוי הכוח ע"י גורמים המוגדרים זכאים להגיש לבית המשפט בקשה לביטול ייפוי הכוח.

 

טיפול של עו"ד ביפוי כח מתמשך
Image by LEANDRO AGUILAR from Pixabay

חשיבות הייעוץ המשפטי

לאור מורכבות הנושא וחשיפתו המסוימת לפרצות במסגרת ההסכם, יש חשיבות מכרעת לקבלת ייעוץ משפטי איכותי טרם עריכת הסכם יפוי כוח מתמשך, ולליווי מקצועי לאורך כל ההליך. עורך דין שהוכשר לכך באופן ספציפי מכיר את החוק על בוריו, כולל האותיות הקטנות, ידע להציג בפני הצדדים את כל הדילמות השונות והאפשרויות החוקיות העומדות בפניהם, וכן לספק חוות דעת אובייקטיבית ומהימנה שתשקף את מערכת השיקולים של מייפה הכוח.

מדובר על נושא מאוד מורכב, עם המון ניואנסים, הגדרות והיבטים שצריך להכיר, מכל צדדיו. לכן מומלץ וחשוב להיוועץ בעורך דין מומחה ומוסמך לנושא כדי לקבל את התמונה המלאה ואת הליווי האידיאלי עבורכם!

 

לסיכום, ניתן לומר כי התיקון שחל בחוק יצר מהפכה בעולם האפוטרופסות והשיב לאדם במידה רבה את השליטה על חייו, גם כאשר אינו יכול לקבל החלטות בכוחות עצמו ואינו כשיר מבחינה משפטית. הליך זה דורש תכנון מדוקדק ומקצועי, כדי למצות את כל הזכויות העומדות לנו בדין, מבלי להזדקק לחסדיהם של אחרים, ולמנוע ניצול של אותן זכויות לרעת האדם.

[1]: תיקון מס' 18 ,התשע"ו-2016.

[2]: סעיף 32טו לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

[3]: סעיף 32ו לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

[4]: סעיף 32יד לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

[5]: סעיף 32יז לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

 

צריכים סיוע בנושא או ייעוץ משפטי לגבי מקרה ייפוי כוח במשפחה? פנו לעורך דין לייפוי כח מתמשך / עורך דין לענייני משפחה בחיפה מוסמך ממשרדנו עו"ד גולדשטיין לצורך הכנת והגשת הסכמי יפוי כח מתמשך, וקבעו פגישת היכרות וייעוץ ראשונית.

 

יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי.