Search
Close this search box.

צוואה מצולמת

צוואה מצולמת – כי אין טוב ממראה עיניים

  • תיעוד מצולם של המצווה המדבר ישירות אל המצלמה
  • מאפשרת פניה ישירה של המצווה אל יורשיו והעברת מסר אישי
  • מבטלת כמעט לחלוטין את האפשרות לערער על הצוואה

הדור הבא של הצוואות

צוואה מצולמת

 

אנו יודעים כי במקרים רבים, צוואות שאינן ברורות דיו ואינן כתובות בשפה רהוטה עשויות לגרור אחריהן קונפליקטים וסכסוכים לא נעימים בתוך המשפחה אשר מסתיימים על פי רוב בתוך כותלי בית המשפט.
לכן, הקפדה על עריכת צוואה מצולמת, תבטיח למצווה שכאשר יגיע יומו, תתקיים צוואתו במלואה, בהתאמה לרצונותיו וללא אפשרות לפרשם בצורה שונה.

למה צוואה מצולמת?

מבין האפשרויות החוקיות העומדות בפני מי שמבקש לערוך צוואה (צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים, צוואה בכתב יד וצוואה בפני רשות/בית משפט לענייני משפחה),
האפשרות של צוואה זו היא אפשרות טובה ומומלצת.

הסיבה העיקרית פשוטה למדי – המצווה נראה בבירור, מדבר בקולו ולא ניתן יהיה לפרש את דבריו (לאחר אריכות ימיו) אחרת ממה שציווה הוא בעצמו. ניתן יהיה לראות כי המצווה צלול בדעתו והצילום נעשה מרצונו החופשי
ובהסכמתו המלאה. מאחר והמצווה מדבר ישירות אל יורשיו, הוא אף יכול להעביר להם מסר אישי (אם ירצה בכך), לרבות דברי הסבר על מהות הצוואה והסיבות שבגינן בחר להוריש את רכושו באופן כזה או אחר.
משום כך, צוואה מצולמת מפחיתה באופן משמעותי את הסיכוי לערעור על האוטנטיות שלה ועל זהות היורשים. כך גם ניתן להימנע כמעט בוודאות ממאבק משפטי לאחר אריכות ימיו של המצווה – עם תיעוד מצולם הרבה יותר קשה להתווכח!

צוואה מצולמת, בניגוד לצוואות אחרות, מציגה באופן שאינו משתמע לשני פנים את רצונותיו של המצווה ביום עריכת הצוואה, ובמידה והוא איננו משנה את צוואתו עד יומו האחרון, הצוואה המצולמת היא בעלת תוקף משפטי מחייב וברור.

צילום צוואה – בסיוע של עורך דין לענייני משפחה

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי. משום שלא כולם בקיאים בדיני הירושה, מומלץ לערוך את ניסוח הדברים שיקריא המצווה באמצעות עורך דין לענייני משפחה המתמחה בדיני ירושה וצוואה.
זאת, על מנת להסיר כל ספק אשר עלול לצוץ בעתיד בנוגע לתוקפה המשפטי של הצוואה המצולמת או רצונו המדויק והברור של המצווה.

עורך דין משפחה בחיפה (עו"ד העוסק בדיני משפחה) כמו גם עורך דין צוואות, יידעו לנסח במדויק את רצון המצווה באופן שאינו יהיה נתון לפרשנות אחרת לכשיגיע זמן מימוש הצוואה, ויוכל לכוון את המצווה ולהנחות אותו כנדרש בעת כתיבת והקלטת הצוואה, כך שתהלום את דיני הירושה והצוואה, בהתאם להוראות החוק ופסיקת בית המשפט העליון.

לפרטים נוספים בדבר הצוואה המצולמת ושיחת יעוץ עם עורך דין ירושה, צרו קשר עם משרדנו – כאן, ונדאג להעניק לכם שירות של עורך דין צוואות בחיפה שיסייע לכם בכל ההליכים הנדרשים.

 

* יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי מכל סוג. כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!