חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עורך דין צוואות וירושות בחיפה

צוואה היא מסמך המהווה את בקשותיו הרשמיות האחרונות והאישיות של אדם, מסמך חוקי המפרט את רצונותיו של אדם לגבי חלוקת רכושו ונכסיו לאחר מותו. מכאן שזהו מסמך חשוב מאוד, שיש להכין ולהפיק באופן מושכל, מדויק ומתוך הסתכלות רחבה על הנושא הטעון והמורכב הזה. הצוואה חשובה מאוד עבור הנפטר המוריש עצמו אך גם עבור היורשים, כי היא מייצרת ודאות ומכניסה סדר לתוך אירוע קשה בו אדם הולך לעולמו, מה שממחיש עוד יותר את הדגש על הכנה נכונה ותקינה של המסמך ביחד עם עורך דין צוואות וירושות בצפון.

באופן דומה והמשכי לכך שנושא הצוואה הוא קריטי ומהותי, כך גם ההתמודדות של המוטבים והיורשים עם תהליך הירושה הוא כזה. כאשר בתוך תהליך שבהחלט יכול להיות מורכב רגשית, משפחתית ואישית, אם נעזרים בגורם מקצועי כמו עורך דין צוואה בחיפה הדברים יכולים להיות מסודרים, מובנים ומנוהלים הרבה יותר.

עורך דין צוואות וירושות בצפון

חשיבותה של צוואה

מסמך זה מאפשר לכם לבחור אל מי להעביר את הרכוש שלכם לאחר פטירתכם ובכך, לדאוג לביטחון ולרווחה כלכלית של הקרובים לכם, הילדים, בן הזוג, ההורים ועוד. כאשר אדם נפטר ללא צוואה רשמית ותקפה משפטית, עזבונו יעבור ליורשים על פי הגדרות חוק הירושה בישראל, וכל רצון אישי-שונה מהגדרת החוק היבש באשר להורשת הרכוש לא יבוא לידי ביטוי, מה שכמובן יכול ליצור שלל מורכבויות וקשיים. לכן עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות בחיפה היא כל כך חשובה ומהותית.

לחשיבותה של צוואה יש היבט נוסף והוא מניעת סכסוכי ירושה. כאשר כותבים צוואה ברורה ומפורטת המבהירה את כוונות המוריש, הרי שלא מותירים פתח לספקות באשר לרצונו של המנוח. כך מונעים את האפשרות לקרב משפטי עתידי בין היורשים על כל משמעויותיו.

מתי כדאי לערוך צוואה?

כל זמן הוא זמן טוב לעריכת צוואה, שהרי איש מאיתנו אינו יודע מה יקרה מחר וההווה הוא הרגע להבטיח את עתידם הכלכלי של הקרובים לנו. כך שבפועל ולמרות שלא תמיד נוח או נעים לעסוק בנושא הזה – אם אין לכם צוואה, "רוצו" להכין ולהפיק אחת עכשיו!

בד בבד, ישנן סיטואציות ספציפיות בחיים בהן חיוני אף יותר לערוך צוואה. כך למשל בעת הליך גירושין, לאחר גילוי מחלה קשה או כמובן בגילאים מבוגרים יותר. על פי חוק הירושה, בני זוג נשואים יורשים זה את זו ויש גם הגדרות חוקיות פרטניות לגבי חלוקת רכוש לילדים, שוב, אלא אם ישנה צוואה הקובעת אחרת.

דוגמאות לצורך לערוך צוואה בהקדם

כאשר מדובר על זוג בתהליך גירושין, אם אחד מהצדדים ילך לעולמו לפני שהגירושים הושלמו, הרי שבן הזוג שנותר בחיים יירש אותו לפי חוק הירושה ובהיעדר צוואה. בהנחה כי בני הזוג אינם מעוניינים להוריש את רכושם לבן הזוג שממנו רצו להיפרד, הרי שעליהם לערוך צוואה אשר תביע את רצונם העדכני בעניין הורשת רכושם.

דוגמא נוספת היא בני זוג צעירים שלהם ילדים קטינים. אם חלילה אחד מבני הזוג נפטר בטרם עת ואין צוואה, מחצית מהרכוש תלך לבן או בת הזוג הנותרים והמחצית השנייה לילדים הקטינים – כאשר בשל היותם קטינים הכסף הזה יהיה בפועל נעול בבנק עד שיהפכו בגירים.

עורך דין צוואה בחיפה

סוגי הצוואות השונים

כל אדם זכאי להורות עוד בחייו על האופן בו יחולק רכושו ויחולקו נכסיו (עיזבון) לאחר פטירתו. הדרך החוקית לעשות זאת היא על ידי עריכת צוואה בעלת תוקף משפטי. משמעותה של עריכת צוואה היא למעשה מתן זכות מוגדרת בעיזבונו של המנוח למי שזכות זו אינה מוקנית לו מכוח החוק.

זה אומר שכאמור, בהיעדר צוואה רשמית ותקפה, חלוקת הרכוש תבוצע רק לאחר הפקת צו ירושה ולפי הגדרות החוק, בלי יכולת ממשית של המוריש/היורשים להשפיע על חלוקת העיזבון. צוואה מסדירה את הנושא ובעזרת עורך דין לענייני צוואה בחיפה מגדירה רשמית וחוקית כיצד יחולק העיזבון.

על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (סעיף 40):

אדם רשאי, דרך צוואה, להוריש לאחד או לאחדים:

 1. את כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו.
 2. נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעיזבונו.

על מנת להעניק תוקף משפטי לצוואה, יש לערוך אותה באחד מהאופנים הבאים:

 1. צוואה בכתב יד: כל אדם רשאי להעלות את בקשותיו על הכתב ולהפוך אותן למחייבות לאחר פטירתו. צוואה זו תהיה בתוקף רק בכתב ידו של הנפטר בלבד, בתוספת תאריך כתיבת הצוואה וחתימת ידו.
  הסיכון בעריכת צוואה בכתב יד הוא התנגדות היורשים לאחר פטירת המוריש, בדרך כלל משום שאין עדים לצוואה ואין מידע בדבר הנסיבות שהובילו לכתיבתה ואשר יכולות לחזק את תוקפה.
 1. צוואה באמצעות עדים: זוהי הצוואה הנפוצה ביותר, והיא יכולה להיערך גם בדפוס וגם בכתב ידו של אדם אחר זולת המצווה, אך חייבת לשאת את חתימת ידו של המצווה.
  לצוואה זו יש צורך בשני עדים אשר יאשרו בחתימתם כי הם עדים לדברים וכי המצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. ניתן ואף רצוי לתעד את עריכת הצוואה גם באמצעות סרט וידאו.
 1. צוואה בפני רשות: זוהי צוואה הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון ועל המצווה להצהיר את דבריו בפניהם לשם תוקפה המשפטי.
 2. צוואה בעל פה: צוואה בעל פה צריכה להיאמר בפני שני עדים לפחות והיא קיימת רק במשפט הישראלי. מקורותיה ב"צוואת שכיב מרע" במשפט העברי – אדם הנמצא על ערש דווי ורשאי לומר את צוואתו בפני שני עדים.

העדים אשר שמעו באוזניהם את הוראות המצווה נדרשים להעלותן על הכתב ולהפקיד את המסמך ברשם הירושות, קרוב ככל האפשר למועד בה ניתנה להם. צוואה זו תהיה בתוקף, כל עוד לא הוכנה על ידי המצווה צוואה נוספת בתוך 30 ימים ממועד עריכת הצוואה הראשונה.

מה זו צוואה הדדית?

נושא שעלה לא אחת אצל עורך דין צואה וירושה בחיפה רועי גולדשטיין הוא צוואות הדדיות. זו בהחלט אפשרות קיימת וריאלית אשר מוכרת על ידי המחוקק הישראלי כיום. הכוונה היא לבני זוג העורכים צוואות אישיות אשר נסמכות האחת על השנייה – הדדיות. בפועל, זה אומר למשל שבן הזוג מכין צוואה המגדירה שכל רכושו עובר לבת זוגו לאחר מותו, כאשר בת הזוג עורכת צוואה מקבילה המגדירה שהיא מורישה את כל רכושה לבן הזוג. כמו כן ניתן לקבוע בצוואה הדדית שרק לאחר פטירת שני בני הזוג, העיזבון/ירושה יחולק בין היורשים האחרים – בד"כ ילדים.

היתרון הוא בהדדיות ובשותפות שבהליך משפטי זה ובכך שאפשרות הביטול של צוואה הדדית מוגבלת יותר. צוואה כזו יכולה ממש להיות שני מסמכי צוואה נפרדים המסתמכים זה על זה או שהיא יכולה למעשה להיות גם מסמך תקף משפטית אחד המגדיר את עיקרון ההדדיות בהורשה.

האם חייבים להפקיד את הצוואה ברשם הירושות?

לאו דווקא, אך במקרים רבים זה עדיף. כפי שהוסבר, יש מקרים בהם יש חובה לרשום את הצוואה אצל הרשם – למשל צוואה בעל פה בפני עדים. נציין כי החוק מגדיר כי הצוואה האחרונה של אדם תקפה – אלא אם יוכח שהיה פגם בעריכתה – וזאת אפילו אם יש צוואה מופקדת ברשם הירושות וצוואה אחרונה ועדכנית יותר שלא הופקדה.

היבט זה של עריכת צוואה הוא המחשה נוספת לחשיבות האדירה שיש לביצוע וניהול התהליך רק בסיוע וליווי של עורך דין לענייני צוואה בחיפה ולא לבד, כדי למנוע טעויות ולהפוך את העניין למוסדר ותקף משפטית בצורה אופטימאלית.

מספר הוראות חשובות מתוך חוק הירושה

סעיף 41 – תנאים לקבלת ירושה ויורש במקום יורש:

למוריש שמורה הזכות לקבוע את סדר יורשיו, קרי לקבוע תנאים לקבלת הירושה ולהטיל מגבלות אשר יורו מתי היורש לא יהיה זכאי לירושתו. המוריש יכול לקבוע את זהות האדם שיירש את עיזבונו במידה והיורש המקורי או החוקי לא עמד בתנאים אלו (או לא היה בין החיים).

סעיף 42 – יורש אחר יורש:

הוראה זו מאפשרת למוריש להורות על השארת עיזבונו ליותר מיורש אחד אך לא יחד – לדוגמה, להוריש את כל רכושו ליורש אחד ולאחר פטירתו להוריש את מה שיוותר ממנו ליורש אחר.

בהתאם לסעיף זה בחוק, רשאי היורש הראשון לעשות בעיזבון שקיבל כבשלו מבלי להתחשב בכך שקיים יורש נוסף אחריו. היורש השני יזכה רק במה שיישאר על ידי היורש הראשון.

סעיף 43 – יורש על תנאי דוחה:

סעיף זה מאפשר למצווה לקבוע כי היורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, רק בהתקיים תנאי מסוים אשר המוריש רשאי לקבוע אותו. אם לא התקיים התנאי – לא יהיה זכאי היורש לעיזבון.

סעיף 44 – יורש על תנאי מפסיק:

סעיף זה מאפשר למצווה להורות כי במקרה של הגשת התנגדות על ידי מי מהיורשים, לא יהיה זכאי היורש שהגיש את ההתנגדות לחלקו על פי הצוואה.

עם זאת, התנגדות המוגשת על בסיס טענה לפגם בצוואה תיבחן וההתניה תיחשב ככזו הנוגדת את תקנת הציבור, בניגוד להתנגדות שמועלית שלא בתום לב.

סעיף 45 – חיובי יורש:

המצווה רשאי לחייב את היורש לעשות או להימנע מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון שירש. אחת המטרות של סעיף זה היא פיקוח על יישום הוראת הצוואה במלואה.

סעיף 47 – מנה וחלק בעיזבון:

המצווה יכול להורות על הקצאת חלק או מנה בלבד מעיזבונו לטובת היורש וזאת בנוסף על החלק המגיע לו כחוק. אולם, אם התכוון המצווה, ואף הדגיש זאת בצוואתו, כי כוונתו היא למנה בלבד (במקום ולא בנוסף), יקבל רצונו תוקף משפטי מחייב.

סעיף 49 – יורש שנפטר לפני המוריש:

במקרה בו נפטר היורש לפני המצווה, עיזבונו ככתוב בצוואה יועבר לצאצאיו של היורש ויורשיו על פי חוק, במידה והם בין החיים.

סעיף 50 – יורש פסול ויורש שהסתלק:

היורש רשאי לוותר על חלקו בעיזבון בהודעה בכתב לבית המשפט וכמו כן, אדם שנפסל מקבלת הירושה יכול שלא להיות חלק ממנה על פי הוראת בית המשפט.

סעיף 55 – מעין צוואה  – "ידועים בציבור":

במקרים מסוימים ובמיוחד במצב שבו המנוח לא השאיר אחריו צוואה ברורה, הירושה עלולה ליפול אצל ה"ידוע בציבור" של המנוח, וזאת בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: קיום חיי משפחה משותפים; ניהול משק בית משותף; היעדר קשר נישואין בין בני הזוג (ובתנאי שמי מבני הזוג לא נשוי לאדם אחר).

תפקידיו של עורך דין צוואות וירושות בחיפה

למעשה, הוא אחראי על מגוון נושאים ותפקידים בנוגע לצוואות וירושות, מעבר ל"רק" להכין ולאשר צוואה. עורך הדין גם יכול לייצג את הצד היורש ולא רק את הצד המוריש למשל. אלו תפקידיו השונים והעיקריים של עו"ד ירושה וצוואה בחיפה רועי גולדשטיין:

 • הכנה וכתיבה של צוואה לפי כל הכללים והחוקים ובאופן המוסדר והברור ביותר.
 • לוודא שהצוואה תקינה מכל בחינה ולפעול למתן התוקף המשפטי החזק ביותר – הן בתהליך הכנת הצוואה והן בהפקדתה מבעוד מועד ברשם הירושות במקרים רלוונטיים.
 • ביצוע תקני וחוקי של שינויים בצוואה והפקת צוואה חדשה המחליפה צוואה ישנה.
 • הפקת צו קיום צוואה לאחר פטירתו של בעל העיזבון ולקראת חלוקת העיזבון לפי הגדרות הצוואה.
 • הפקת צו ירושה במצב בו אין צוואה תקפה ורשמית – ניהול ויישום התהליך מול רשם הירושות והגורמים הרשמיים והתנהלות עם ומול היורשים החוקיים.
 • ייצוג יורשים או מוטבים בסכסוכי ירושה, התנגדויות לצוואה או לחלופין הגנה על צוואה בפני התנגדויות של גורמים אחרים.
 • לשמש בתור מנהל עיזבון – גורם מקצועי ממונה המנהל את כל היבטי חלוקת העיזבון, איתור יורשים, התנהלות בירוקרטית, הסדרת חובות, הסכמי נאמנות וכיוצא באלו. רלוונטי בעיקר לעיזבונות גדולים או מורכבים.

ליווי של עורך דין צוואות חיפה

כאמור, עורכי דין צוואות וירושות חיפה עשויים ללוות את הלקוח – מורישים ויורשים כאחד – בהליכים שונים של צוואות וירושות, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

עריכת צוואה

צוואה מאפשרת לאדם להוריש את הונו ונכסיו כראות עינו וכמיטב הבנתו, בניגוד לחלוקה הקבועה והכוללנית של חוק הירושה. לדוגמה, ניתן לקבוע שעם פטירתו של האדם יועבר כל העיזבון לידי בן זוגו הנותר, במקום חלוקתו שווה בשווה עם הצאצאים. את עריכת הצוואה חשוב לבצע באופן מושכל ממספר סיבות.

ראשית, יש לערוך אותה כך שתקטין למינימום את האפשרות של אדם זה או אחר להתנגד לה בעתיד.

שנית, לשון הצוואה צריכה להיות מנוסחת באופן צופה פני עתיד, תוך שאיפה להקטין למינימום את החיכוכים, הבעיות או המשברים בתא המשפחתי.

שלישית, יש לתת מענה לסוגיות מורכבות כגון מיסוי או יורשים קטינים, ובמידת הצורך למנות נאמן לעיזבון, וישנם היבטים נוספים שראוי להתחשב בהם.

על כן, חשוב לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין צוואות חיפה, כזה שהנו בעל ניסיון רב, אשר יידע לחזות את הקשיים העלולים להיווצר בהיבט המשפטי והמשפחתי, למנוע שגיאות וטעויות, ולתת מענה מיטבי לכל סוגיה ומורכבות – נוכחיות ועתידיות.

בקשה לצו קיום צוואה/ירושה

ליווי הלקוח מתבצע גם בעת הגשת בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה, המוצא על ידי הרשם לענייני ירושה.

מדובר בהליך שיכול להתבצע באופן מקוון או על ידי הגעה פיזית אל משרדי הרשם, הכרוך במילוי טופס ייעודי ובהמצאת מסמכים נדרשים כגון: אישור הודעות ליורשים אחרים, תעודת פטירה, תשלום אגרות, הסתלקות מירושה וכיוצא בזאת. עורך דין צוואות בחיפה מסביר ללקוחותיו אודות ההליך הצפוי, מנחה ומסייע להם בהמצאת המסמכים הדרושים ובהגשת הבקשה.

יש לציין כי הגשה נכונה של המסמכים והתהליך בהתאם לכללים והדרישות, תמנע סחבת ועיכובים מיותרים בהוצאת הצו. במידה שהוגשו התנגדויות לבקשה, עובר הטיפול בתיק לידיו של בית משפט לענייני משפחה וכמובן שבמקרים אלו יש חשיבות מכרעת לליווי וייצוג של עו"ד ירושות.

במקרה כזה, עורך דין צוואות בחיפה יוכל לייצג את לקוחותיו כנגד הטוענים, ולהראות כי טענותיהם בדבר פגמים בצוואה או בדרך עריכתה, אינן נכונות. או לנסות לטעון להיפך אם הוא מייצג את הצד המתנגד כמובן.

מלבד האמור לעיל, הוא עשוי ללוות את לקוחותיו בעניינים נוספים, למשל בכל הקשור להגשת התנגדות לצו קיום צוואה/ירושה והצגת הטענות בבית המשפט, טיפול בענייניהם של ידועים בציבור (למשל כאשר אלו נותרים מחוץ לירושה או אם יש התנגדות לירושה מצד ילדים מנישואים קודמים), ייעוץ בסוגיות מיסוי, ייעוץ כללי של עורך דין ירושה בחיפה ועוד.

צוואה בפני עדים – להימנע מסכסוכים בתוך המשפחה

זהו סוג הצוואה המקובל ואשר נערך ומופק, לרוב ובאופן אידיאלי, בסיוע וניהול של עורך דין צוואה וירושה מנוסה ומוסמך. היתרונות המרכזיים של עריכת צוואה בפני עדים ובליווי צמוד של עו"ד לענייני צוואה וירושה בחיפה הם:

 • עריכת צוואה זו מאפשרת למצווה לפרוש את רצונותיו בחופשיות
 • זהו הליך מהיר יחסית המאפשר למצווה לבטא את רצונותיו האחרונים ביעילות
 • צוואה שכזו מקטינה את האפשרות למאבק משפטי בין בני המשפחה והיורשים

סעיף 20 לחוק הירושה מעניק לכל אדם את האפשרות לערוך צוואה הנערכת בפני עדים  – זוהי צוואה אשר נערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה קבע כי הם העדים לצוואתו. נוכחות שני העדים מבטיחה את אמיתות ואמינות הצוואה וכן את העובדה כי היא נערכה מרצונו החופשי של המצווה, והם אינם חייבים לדעת את תוכן הצוואה אלא רק להעיד על עריכת הצוואה עצמה.

מי יכול לשמש כעד לצוואה שכזו?

על העדים לעמוד בתנאים הבאים: חייב להיות בגיר (מעל גיל 18), לא הוכרז כפסול דין, העד או בן/בת זוגו לא נהנים מן הצוואה – קרי המצווה לא ציווה להם דבר במסגרת הצוואה. במקרה שהמצווה כן ציווה דבר מה למי מהעדים או לבן/בת זוגו – הצוואה בטלה.

מדוע לערוך צוואה בפני עדים?

חשוב לזכור כי בית המשפט / רשם הירושות שואף להביא לידי מימוש את רצונו של המצווה, ועל כן לצוואה הנערכת בפני עדים יש יתרון על פני דרכים אחרות לעריכת צוואה, משום שניתן יהיה להוכיח ביתר קלות את רצון המצווה ואת העובדה כי הצוואה ניתנה מרצונו החופשי של המצווה ובדעה צלולה.

רועי גולדשטיין - עו"ד צוואות וירושות בחיפה

מקרים יוצאי דופן בהליך המשפטי – טעוני פרשנות

עם זאת, קיימים מקרים בהם אפשר שייטען כי נוכחות העדים למעשה יצרה לחץ על המצווה לפעול כרצונם או לשנות את סעיפי הצוואה בהתאם לבקשתם ובניגוד לרצונו. משום כך חשוב בכל מקרה להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות בחיפה או עורך דין לענייני משפחה בחיפה המתמחה בדיני צוואות וירושות ובקיא ברזי החוק והפסיקה בתחום המשפט האישי וצוואות. כך תבטיחו כי רצונו האחרון של המצווה הוא זה אשר יבוא לידי מימוש לאחר אריכות ימיו של המצווה.

כך שאפילו אם ניתן, עקרונית ותיאורטית, לערוך צוואה לבד ועם שני עדים "תקינים", זה פותח פתח לשלל פרשנויות משפטיות, התנגדויות ובעיות ולכן מאוד מומלץ ורצוי לקיים את התהליך בליווי צמוד של עורך דין צוואה בחיפה וכאשר הוא משמש אחד העדים.

 

טיפים חשובים לעריכת צוואה או טיפול בירושה

 • לשים לב ולהתייחס להורשת נכסים החייבים במס ונכסים שאינם חייבים במס.
 • בנכסים פיזיים, להגדיר הורשה ליורשים ספציפיים ולא בחלוקה כללית לכולם.
 • להתייחס ליורשים אשר אינם גרים בישראל – יכולה להיות לזה משמעות וחשיבות.
 • בנוסף לתהליך עריכת הצוואה באופן רשמי ותקין עם עורך דין צוואה, ניתן ומומלץ לצלם את הצוואה בווידאו.
 • בגילאים מבוגרים, אפשר לצרף אישור רפואי לכשרות קוגניטיבית להגדרת צוואה.
 • להכין ולערוך צוואה רק בליווי של עורך דין ירושות וצוואות ולא לבד!

לפרטים נוספים בנושא, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי הדין רועי גולדשטיין ואנו נחזור אליכם בהקדם.

יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי.