Search
Close this search box.

מזונות אישה

אישה בהליך גירושין זכאית לתשלום מזונות מבן זוגה עד לקבלת הגט. ההלכה היהודית מטילה על הבעל חובה זו והיא מסתיימת רק בעת גירושין בפועל, אלא אם יש עילה לשלול מהאישה את מזונותיה.

מהם מזונות אישה?

מזונות אישה

מזונות אישה הוא תשלום שמשלם הבעל לאשתו לאורך תקופת הגירושין ועד הסדרת הגט. חובה זו מקורה במשפט העברי והיא נועדה להבטיח את מימון כל צרכיה של האישה בתקופה זו. מדוע נדרש הבעל לשאת בתשלום זה? משום שההלכה היהודית מטילה עליו חובה לדאוג לאשתו כל עוד הם נשואים ועל כן, עד למתן הגט, יהיה הבעל מחויב בתשלום.

כפי שנראה להלן, חבות זו אינה אבסולוטית וישנם מצבים בהם תישלל מהאישה זכאותה למזונות, למשל כאשר בגדה בבעלה או כאשר היא משתכרת שכר מעבודה המספיק לה לצרכיה. סכום המזונות ייקבע בהסכמה בין בני הזוג או במסגרת תביעת מזונות שתגיש האישה לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

מה כולל התשלום?

תשלום מזונות לאישה יכלול את כל ההוצאות השוטפות של האישה, כפי שהוצאו כאשר בני הזוג חיו יחד. הכלל המנחה בנושא זה הוא "עולה עמו ואינה יורדת" אשר פירושו כי סכום מזונות אישה צריך לשקף את רמת החיים אליה הורגלה האישה כאשר חיה לצד בעלה. מהם אותם צרכים שתשלום מזונות אישה צריך לכסות?

ובכן, מדובר בין היתר באלו: הוצאות מדור (שכ"ד או משכנתא), הוצאות אחזקת הבית, מזון, ביגוד, הנעלה, רכב, הוצאות רפואיות, חוגים, בילויים, נסיעות לחו"ל, מימון של מוצרי קוסמטיקה ועוד. נדגיש, כי אין המדובר ברשימה סגורה של צרכים. בכל תביעת מזונות אישה ניתן להגיש רשימת הוצאות בהתאם לצרכים האישיים על פי נסיבות המקרה.

 

היכן מוגשת תביעת המזונות לאישה?

הסמכות לדון בנושא זה נתונה הן לבית הדין הרבני והן לבית המשפט לענייני משפחה. היות שישנם הבדלים משמעותיים בין שתי הערכאות, הרי שתוצאות התביעה יכולות להשתנות בהתאם לערכאה אליה היא תוגש. משכך, יש חשיבות רבה לקבלת ליווי משפטי בסוגיה זו. עורך דין גירושין בוחן את נסיבות המקרה ועל פיהן מקבל החלטה אסטרטגית מקצועית היכן נכון להגיש את התביעה כדי לקבל את התוצאה האופטימאלית.

למותר לציין כי גם הנתבע, הבעל, זקוק לייצוג משפטי איכותי במסגרת תביעת מזונות אישה. ראשית, כדי להציג את ראיותיו לעניין מצבו הכלכלי ולסתור את טענות האישה בהיבט זה. שנית, היה וישנה עילה לשלילת המזונות או להפחתתם, עורך הדין יטען את הטיעונים הרלוונטיים.

 

לשיחת יעוץ ללא עלות וקבלת פרטים נוספים צרו קשר עכשיו
או התקשרו: 04-644-0444

כיצד נקבע סכום המזונות?

גובה התשלום אשר יוטל על הבעל נקבע על פי שני פרמטרים עיקריים. הראשון, על הסכום להספיק למימון כל צרכיה של האישה, באופן שישמור על רמת החיים שלה טרם הפרידה. הפרמטר השני הוא מצבם הכלכלי של בני הזוג, כאשר כאן בוחנים הן את יכולתם הכלכלית במועד הפסקת החיים המשותפים והן את רמת הכנסותיהם בזמן הנוכחי, עת מתקיים הדיון על סכום המזונות.

פירוש הדבר הוא כי אם יוכיח הבעל שחל שינוי מהותי לרעה במצבו הכספי או שינוי מהותי לטובה במצבה הכספי של האישה, יכול ותהיה לכך השפעה על סכום המזונות שייפסק לו. עם זאת, אם הבעל התפטר מעבודתו או עבר לעבודה פחות מתגמלת כדי להתחמק מתשלום המזונות, יכולתו הכלכלית ופוטנציאל השתכרותו ייבחנו ביחס להכנסתו טרם הגשת התביעה. כך גם אם האישה נהגה באופן דומה במטרה לקבל תשלום מזונות.

שלילת מזונות מאישה- מהם התנאים?

כאמור בפתח הדברים, הזכאות למזונות לאישה אינה מוחלטת ויש מקרים בהם ניתן לשלול אותה.

כך למשל כאשר אישה מסרבת באופן מוחלט לקיים יחסי מין עם בעלה או כאשר היא עזבה את ביתם המשותף. נדגיש כי אם עשתה אחד מאלו מסיבה מוצדקת כמו אלימות מצד הבעל, הרי שזכותה למזונות לא תישלל ממנה. עילה נוספת במסגרתה ניתן לשלול מאישה את המזונות היא ניאוף, כלומר, בגידה בבן הזוג.

ומה בדבר אישה עובדת? גם היא לא תהיה זכאית למזונות ובתנאי כי שכרה מספיק למימון הוצאותיה. אם הוא מספיק באופן חלקי, ישלם הבעל מזונות בסכום מופחת. נציין, כי כפי שהבעל אינו רשאי להתפטר מעבודתו או לעבוד במכוון במשרה פחות רווחית כדי להתחמק מתשלום המזונות כך גם האישה. כלומר, אם עבדה ועזבה את מקום העבודה על מנת לקבל תשלום מזונות, יכול ויקוזז סכום המזונות שייפסק לה, על פי פוטנציאל ההשתכרות שלה או שתישלל ממנה הזכות לתשלום באופן מוחלט בשל מעשה זה.

 

* יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי מכל סוג. כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!