Search
Close this search box.

אהרון אביטן בסרט המשך

סקירת האירוע

מיכאל אלנקוה, מנכ"ל חברת השמירה "י.ל כוח המכבים" שוחרר ב-30.12  למעצר בית של עשרה ימים בערבויות עצמית וצד ג' של חצי מיליון שקל ואיסור עיסוק באבטחה למשך חצי שנה… 

אמיל פוזאילוב מחולון – בעלי חברת ״איי.אר.אס סקיוריטי״. עוד קבלן משנה לכאורה, ללא עבר פלילי. סנגורו הוא עו״ד יוסי בוקר. מעצרו הוארך עד ה-27 בדצמבר.

אמין אל פקיר מלוד – הבעלים של חברת ״כוכב הירח״. חשוד שפעל להפצת חשבוניות מול ״י.ל״ ו״א.א. בטחון״. סנגרו, עו״ד. עומר גואטה, מסר: ״מרשי מנהל עסקים בסכומי כסף גדולים ואף הציג בעצמו מסמכים המלמדים כי המדובר בעסקאות אמת״. מעצרו הוארך עד ה-25 בדצמבר.

עדכון 4.1 

אהרון אביטן שוחרר למעצר בית ביום חמישי 31.12.

מיכאל אלנקוה, מנכ״ל חברת השמירה ״י.ל כוח המכבים״ שוחרר ב30.12 למעצר בית של עשרה ימים בערבויות עצמית וצד ג׳ של חצי מיליון שקל ואיסור עיסוק באבטחה למשך חצי שנה.

סנגורו, עו״ד גולדשטיין, החבר גם בצוות ההגנה של ריקו שריזי בפרשת 512, מסר: ״החשוד כופר בכל החשדות המיוחסים לו ומכחיש כל קשר למעורבות בפרשה״.

 

להמשך קריאה: https://goo.gl/bZsvvr