להימנע מסכסוכים בתוך המשפחה – צוואה בפני עדים

  • מאפשרת למצווה לפרוש את רצונותיו בחופשיות
  • הליך מהיר יחסית המאפשר למצווה לבטא את רצונותיו האחרונים ביעילות
  • מקטינה את האפשרות למאבק משפטי

סעיף 20 לחוק הירושה מעניק לכל אדם את האפשרות לערוך צוואה בפני עדים  – זוהי צוואה אשר נערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה קבע כי הם העדים לצוואתו. נוכחות שני העדים מבטיחה את אמיתות ואמינות הצוואה וכן את העובדה כי היא נערכה מרצונו החופשי של המצווה, והם אינם חייבים לדעת את תוכן הצוואה אלא רק להעיד על עריכת הצוואה עצמה.

מי יכול לשמש כעד לצוואה בפני עדים?

על העדים לעמוד בתנאם הבאים: חייב להיות בגיר (מעל גיל 18); לא הוכרז כפסול דין; העד או בן/בת זוגו לא נהנים מן הצוואה, קרי המצווה לא ציווה להם דבר במסגרת הצוואה בפני עדים. במקרה שהמצווה כן ציווה דבר מה למי מהעדים או לבן/בת זוגו – הצוואה בטלה.

מדוע לערוך צוואה בפני עדים?

חשוב לזכור כי בית המשפט שואף להביא לידי מימוש את רצונו של המצווה, ועל כן לצוואה בפני עדים יש יתרון על פני דרכים אחרות לעריכת צוואה משום שניתן יהיה להוכיח ביתר קלות את רצון המצווה ואת העובדה כי הצוואה ניתנה מרצונו החופשי של המצווה ובדעה צלולה.

עם זאת, קיימים מקרים בהם אפשר שייטען כי נוכחות העדים למעשה השיתה לחץ על המצווה לפעול כרצונם או לשנות את סעיפי הצוואה בהתאם לבקשתם ובניגוד לרצונו. משום כך חשוב בכל מקרה להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה המתמחה בדיני צוואות וירושות ובקיא ברזי החוק והפסיקה בתחום המשפט האישי וצוואות. כך תבטיחו כי רצונו האחרון של המצווה הוא זה אשר יבוא לידי מימוש לאחר אריכות ימיו של המצווה.

לפרטים נוספים ולייעוץ בדבר צוואה בפני עדים, צרו קשר עם משרדנו – כאן

הבהרה: אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי ואין לראות באמור בו ייעוץ ו/או ייצוג משפטי מכל סוג.