מהי ירושה ללא צוואה

במידה שאדם נפטר ומותיר אחריו צוואה, הרי שחלוקת עיזבונו ליורשיו תיעשה בהתאם לאמור בצוואה, בהנחה שאין התנגדויות המתקבלות על ידי בית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת, אנשים רבים אינם מבינים את יתרונותיה של צוואה, או שמסיבה כזו או אחרת לא הגיעו לעריכתה, ולכן בעת פטירתם יש לחלק את הירושה ללא צוואה. כיצד מחלקים את העיזבון במקרה זה? מהו חוק הירושה? מהו ההליך הצפוי והנדרש? על כך בשורות הבאות.

אודות חוק הירושה

חוק הירושה משנת 1965 מגדיר את המונחים, ההליכים והכללים הנוגעים לצוואות ולירושות. בין היתר, חוק זה קובע את סדר היורשים במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה, והם נקראים יורשים על פי דין. החוק קובע מסגרת או מפתח לחלוקת הירושה המתבססת על קשרי משפחה, או ליתר דיוק קשרי דם, במעגלי קרבה ההולכים ומתרחקים מהמנוח, כלומר – בן הזוג, ילדים, הורים וקרובי משפחה רחוקים יותר. יש לציין כי במידה ואין יורשים על פי דין לנפטר, בהתאם למפתח המצוין בחוק הירושה, הרי שעיזבונו יעבור לידי המדינה וינוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

אם כן, ירושה ללא צוואה מחולקת לפי המפתח הקבוע בחוק הירושה. קבוצות היורשים לעניין קדימות הירושה נקראות “פרנטלות”. כדי להקל על הבנת החלוקה נציג אותה בטבלה:

סעיפים 14-12 לחוק הירושה פרנטלה 1 פרנטלה 2 פרנטלה 3
ראש הפרנטלה המוריש (אדם אחד) אב ואם המוריש (שני אנשים) הורי הורי המוריש: סבא וסבתא מצד האם ומצד האב (4 אנשים)
ילדי ראש הפרנטלה ילדי המוריש אחי המוריש דודי המוריש
נכדי ראש הפרנטלה צאצאי ילדי המוריש (נכדים, נינים וכו’) ילדי אחי המוריש (ילדים וילדיהם) בני דודי המוריש (וצאצאיהם)

עקרונות יסוד בפרנטלות:

  1. תעדוף הפרנטלה הראשונה בה נמצא יורש– מחפשים יורשים בפרנטלה הראשונה. במידה ונמצאו- הם מקבלים הכל ולא משאירים כלום לפרנטלות הבאות. אם לא נמצא יורש בכלל מהפרנטלה הראשונה- הכל יחולק בשניה (ס’ 12 לחוק).אם נמצא נין ואח למנוח- הנין יקח הכל ודוחה לגמרי את האח, בגלל שהוא נמצא בפרנטלה הראשונה (בניגוד מוחלט לשיטה הגראדואלית). ההורים נמצאים במרווח לידה אחד מהמוריש והם מתחרים יחד עם מי שנמצאים שם כמו בנים.
  2. עדיפות לראש הפרנטלה.
  3. נטיה לתעדף את בן הזוג בירושה- לצד הנכסים המגיעים לו מכוח פירעון החובות עפ”י חוק יחסי ממון והסדר איזון המשאבים, הקודם לחלוקת העיזבון. עפ”י ס’ 11 לחוק בני הזוג על פי דין זוכים לירושה מועדפת, בכל הנוגע לנכסים שהיו שייכים למשק הבית המשותף:

11.(א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;

(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;

(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.

(ג) המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.

כאמור, אם מדובר באדם ערירי לגמרי העיזבון ינוהל על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ובמשך מספר שנים לא יעבור לרשות המדינה על מנת לאפשר ליורשים אפשריים להתגלות (ס’  17 לחוק).

הליך ירושה ללא צוואה

על מנת להוציא אל הפועל ירושה ללא צוואה, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה או לבית דין דתי. הפנייה היא למעשה בקשה לצו ירושה, אשר בו מסדירים את חלוקת העיזבון בהתאם לחוק הירושה – כלומר בהתאם למפתח שתואר לעיל. הבקשה עצמה כוללת את מילוי הטופס הייעודי על ידי היורש, תעודת פטירה של המנוח, תשלום אגרות, ומסמכים המעידים כי נשלחו לכל היורשים הודעות (חתומות על ידיהם). במידה והבקשה מוגשת על ידי עורך דין מצרפים ייפוי כוח. לאחר מכן תיעשה בדיקה של הרשם לענייני ירושה של המסמכים שנמסרו, ותפורסם בעיתונות הודעה בדבר הגשת הבקשה והכוונה להוציא צו ירושה. זאת על מנת לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדות, ואם כזו מוגשת – מועבר הטיפול לידיו של בית משפט לענייני משפחה. במידה ואין התנגדויות ואין בעיות או חוסרים עם המסמכים שהוגשו – יוציא הרשם את צו הירושה וניתן יהיה להמשיך לחלוקת העיזבון.

לפרטים נוספים בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין רועי גולדשטיין בטלפון 04-6440444.

יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי.