תחומי עיסוק

נישואין אזרחיים
צוואות
אבהות
אפוטרופסות
נדל”ן
גירושין
הסכמי ממון
ירושות
ממזרות
אמנת האג

עריכת צוואה
בקשה למתן צו קיום צוואה
בקשה למתן צו ירושה
ייצוג בהליכי התנגדות לבקשות למתן צו קיום צוואה
ניהול עזבון

הסכמי מכר ורכישה
עריכת חוזים
הסכמי אופציה
הסכמי התקשרויות
העברה ללא תמורה
העברת זכויות בנכסים – טאבו / רמ”י / חברות משכנות

ניהול הליכים בפני ערכאות משפטיות
הליכים משפטיים אלטרנטיביים – גישורים ובוררויות

ליווי וייצוג אנשי עסקים, מנהלים בכירים ואנשי ציבור בהליכים פליליים משלב החקירה והמעצר, ועד לדיון בבית המשפט, לרבות הגשת ערעורים.