פרו בונו

משרדנו רואה בפעילות הפרו– בונו (“למען הטוב” – בתרגום חופשי), שליחות חברתית.

לפי תפיסתנו, הענקת שירותים משפטיים לארגונים וליחידים אשר ידם אינה משגת קבלת ייעוץ משפטי איכותי וראוי, הינה ערך עליון.
פעילות הפרו-בונו במשרדנו מוקדשת לשיפור פני הקהילה וקידום נושאים בעלי חשיבות חברתית, והיא חולשת על תחומי פעילות ותחומי משפט רבים. שירותי הפרו-בונו ניתנים לאוכלוסיות וגופים מגוונים, ובמסגרתם ניתן מענה מקיף לקשת של מקרים תוך התמקדות בסוגיות עקרוניות.

לקוחות הפרו-בונו זוכים לאיכות שירות זהה לה זוכים יתר לקוחות המשרד.
במסגרת פעילות הפרו-בונו אנו עומדים בקשר רציף עם גופים שונים המסייעים הן לניצולי שואה והן לאוכלוסיות מוחלשות אחרות. ארגונים אלה ואחרים הם המפנים אלינו חלק מהסוגיות והתיקים המשפטיים להמשך טיפול התנדבותי, ולעיתים הליווי והייעוץ נעשים בשיתוף פעולה עם נציגי אותם גופים.