משמורת משותפת- אילוסטרציה של אב יושב עם ביתו ועוזר לה להכין שיעורי בית