בדיקת בקשה לצו קיום צוואה

הגשת בקשה לצו קיום צוואה

הגשת בקשה לצו קיום צוואה היא הצעד הנדרש על מנת לפתוח הליך בדיקה לקיומה של צוואה מטעם המנוח/ה ברשם לענייני ירושות ובאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. רק לאחר שבדיקה זו מסתיימת ויוצא צו קיום הצוואה ניתן לעבור לחלוקת העיזבון. מה כוללת בדיקת בקשה לצו קיום צוואה? האם ייתכנו בעיות ועיכובים? כיצד יודעים מהו סטאטוס הבדיקה? על השאלות האלו ונוספות נשיב במאמר הבא.

ההליך המבוצע ברשם הירושות

בקשה לצו קיום צוואה כוללת מספר מסמכים (שאת העיקריים שבהם נתאר בהמשך), וניתן להגישה באופן מקוון או דרך אחד ממשרדי הרשם הפזורים ברחבי הארץ. לאחר שהוגשו כל המסמכים הנלווים לבקשה, מפרסם רשם הירושות הודעה בעיתונות היומית הנפוצה וברשומות. ההודעה מכריזה על הגשת הבקשה, ומטרת פרסומה היא לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדות לקיום הצוואה, למשל לאנשים הרואים את עצמם כניזוקים מהתקיימותה, סבורים כי נערכה בהשפעה לא הוגנת וכדומה.

במידה ובתוך שבועיים לא הוגשה התנגדות לקיום הצוואה, מעביר משרד הרשם את הבקשה לבדיקתו של האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי בוחן את המסמכים ואת עמידתם בתנאים ובתקנות הנדרשות. במרבית המקרים לא מוגשות התנגדויות והמסמכים תקינים, ולכן עם תום הבדיקה יאשר האפוטרופוס הכללי את המסמכים, ואילו הרשם לענייני ירושה יוציא את צו קיום הצוואה. ואולם, במידה וישנם חוסרים כגון: תעודה נדרשת או כל מסמך או פרט אחר, יקבל המבקש הודעה ודרישה להשלמת פרטים. ובמידה שאכן הוגשו התנגדויות לקיום הצוואה, הרי שהטיפול בבקשה יוצא מידיו של רשם הירושות ועובר לטיפולו של בית משפט לענייני משפחה.

הליך הבדיקה, במידה שאין פרטים חסרים, אינו ממושך ביותר ומתפרש על פני חודשים ספורים.

עם סיום הבדיקות יישלח צו קיום צוואה בדואר אלקטרוני אל כתובת המייל שנרשמה בבקשה עצמה, וכמו כן מועבר הצו אוטומטית לגופים רלוונטיים כמו הבנקים, רשות מקרקעי ישראל, רשות המיסים וכדומה. במידה שהאישור לצו טרם התקבל ורוצים לדעת היכן עומד הטיפול בבקשה, ניתן לפנות אל עורך הדין שליווה אתכם אשר יברר את סטטוס הטיפול בבקשה אצל משרד הרשם ויעדכן אתכם. כמו כן, ישנה אפשרות לבצע את הבירור דרך אתר האינטרנט של רשם הירושות, שם יש אפשרות של "איתור בקשות" וכן "בדיקת בקשה קודמת", ובהן צריך למלא את הפרטים כמו מספר זהות, שם פרטי ומשפחה, מספר תיק וכדומה.

בדיקת המסמכים המצורפים לבקשה

ישנה חשיבות גדולה להמצאת כל המסמכים הרלוונטיים, ולמילוי נאות של הטפסים בהגשת בקשה לצו קיום ירושה, על מנת למנוע עיכובים בלתי רצויים. בין היתר: טופס הבקשה מלא, חתום ומאומת על ידי בעלי הרשאה כגון עורך דין, בדיקת שוברי התשלום, בדיקת תעודת הפטירה, בדיקת הצוואה המקורית או העתק של הצוואה וההסבר למשמעות שבאי הגשת המקור, בדיקת מכתב האישור על משלוח הודעות לכלל היורשים, בדיקה של תצהירי הסתלקות מהירושה במידה שיש, ובדיקת ייפוי הכוח במידה ועורך דין מייצג את המבקש.

לפרטים נוספים בנושא ויעוץ עם עורך דין ירושה או עורך דין צוואות, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין רועי גולדשטיין בטלפון 04-6440444.

יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp