תחומי עיסוק

ארגוני פשיעה
עבירות רכוש
עבירות כלכליות
עבירות סמים
עבירות צווארון לבן (עבירות מס)
משפט צבאי פלילי
עבירות המתה (גרם מוות ברשלנות, הריגה, רצח)
עבירות אלימות אחרות
עבירות מין
ועדות שחרורים מיוחדות
עתירות אסירים וכדומה
משפט תעבורתי פלילי

נישואין אזרחיים
צוואות
אבהות
אפוטרופסות
נדל"ן
גירושין
הסכמי ממון
ירושות
ממזרות
אמנת האג

עריכת צוואה
בקשה למתן צו קיום צוואה
בקשה למתן צו ירושה
ייצוג בהליכי התנגדות לבקשות למתן צו קיום צוואה
ניהול עזבון

הסכמי מכר ורכישה
עריכת חוזים
הסכמי אופציה
הסכמי התקשרויות
העברה ללא תמורה
העברת זכויות בנכסים – טאבו / רמ"י / חברות משכנות

ניהול הליכים בפני ערכאות משפטיות
הליכים משפטיים אלטרנטיביים – גישורים ובוררויות